Hoe mindfulness jou kan helpen met de bevalling en borstvoeding

Mindfulness maakt zwangere vrouw mentaal weerbaarder en vermindert kans op niet-medisch noodzakelijke keizersnede.

In de periode van zwangerschap tot het eerste jaar na de geboorte vinden belangrijke levensgebeurtenissen plaats, met risico op allerlei fysieke en mentale problemen.

In 2021 is uit onderzoek door UvA-onderzoekers Irena Veringa, Esther de Bruin, Bonny van Steensel en Susan Bögels gebleken:

mindfulness vermindert de kans op een medisch niet-noodzakelijke keizersnede met 50% en de kans op een natuurlijke bevalling verdubbelt.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij een groep van 140 zwangere vrouwen die een hoge mate van angst voor de bevalling hadden.

Bij het verloop van de bevalling bleek dat de mindfulness beoefenaars 36% minder gebruik maakten van een ruggenprik dan de controlegroep, en 51% minder niet-medisch urgente keizersneden ondergingen. 

Lees hier het hele artikel

In 2022 is uit promotieonderzoek door Lianne Hulsbosch (Medische en Klinische Psychologie, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences) gebleken:

mindfulness vermindert mentale problemen.

Het onderzoek van Lianne is onderdeel van de HAPPY studie (Holistic Approach to Pregnancy and the first Postpartum Year) en de Brabant Studie.

Beide studies volgden meer dan 2000 vrouwen tijdens de zwangerschap tot het eerste jaar na de bevalling.

Uit de resultaten blijkt dat stress een ongecompliceerde bevalling of kraamtijd in de weg kan staan.

Dit nieuwe onderzoek laat ook zien dat mindfulness een belangrijke rol kan spelen in de mentale gezondheid van zwangere vrouwen, maar ook in perinatale uitkomsten, zoals de bevalling en borstvoeding.

Vrouwen die mindfulness geoefend hebben zijn beter bestand tegen de mogelijke negatieve mentale gevolgen daarvan, zoals stress of angst.

Deze vrouwen ervaren minder depressieklachten gedurende de hele zwangerschap. Zij kijken positiever terug op de bevalling en geven vaker en langer borstvoeding.

Hoewel mindfulness angst en depressie niet kan wegnemen, kan de juiste (online) cursus tijdens de zwangerschap vrouwen wel mentaal weerbaarder maken.

Vrouwen met veel psychologische distress klachten (zoals angst en depressie) gedurende de hele zwangerschap hadden bijvoorbeeld ruim 30% minder kans op een natuurlijke bevalling.

Vrouwen met meer mindfulness ervaring ervaarden minder depressieklachten gedurende de hele zwangerschap. Bovendien keken zij positiever terug op de bevalling, gaven ze vaker borstvoeding en gingen ze hier langer mee door. Mindfulness kan mogelijk versterkt worden door de juiste (online) cursus tijdens de zwangerschap.

Lees hier het hele artikel