Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en sessies die door A Beautiful Balance worden verzorgd. De inschrijving voor deelname aan een cursus of sessie betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand door het aanmelden via de website of telefonisch. Direct na je aanmelding volgt dan, via de mail, de bevestiging en is de inschrijving definitief.

2. Privacy

De registratie van persoonlijke gegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld.Alle gegevens die je aan A Beautiful Balance verstrekt, zijn uitsluitend bestemd voor A Beautiful Balance en zullen niet zonder jouw toestemming aan derden worden doorgegeven. Uitzondering hierop betreft het aanmelden bij aanbevolen collega's: De gegevens die je invult op de website worden tevens naar de betreffende collega verzonden en vallen dan buiten deze voorwaarde.

3. Aanmelden

Je kunt je via de aanmeldingsformulieren op de site aanmelden. Je ontvangt daarna binnen enkele minuten een automatische bevestiging via de mail. Binnen enkele dagen na je inschrijving ontvang je per mail de factuur voor de gekozen cursus.

4. Tarieven

De tarieven zijn terug te vinden op de site bij de desbetreffende cursus. Op de site staat de correcte en meer up-to-date informatie t.o.v. folders/flyers/posters e.d.

5. Vergoeding

In sommige gevallen wordt een zwangerschapscursus vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het pakket. Kijk hiervoor zelf in de polisvoorwaarden of informeer bij je zorgverzekeraar. A Beautiful Balance heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars maken geen cursusbedragen direct aan A Beautiful Balance over. Het is daarom ook je eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de cursuskosten door jou zelf op tijd betaald worden en indien van toepassing kun je dan vervolgens de nota voor restitutie indienen bij je zorgverzekeraar.

6. Betaling

Binnen enkele dagen na je inschrijving ontvang je per mail de factuur voor de gekozen cursus. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te zijn en indien de cursus binnen 14 dagen start, uiterlijk voor aanvang van de cursus.

7. Annulering door deelnemer(s)

Annuleren van een cursus of afpraak dient schriftelijk, bij voorkeur via email, te gebeuren.Tot 4 weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de cursus betaal je € 25,00 inschrijf- en annuleringskosten. Bij annuleringen minder dan 2 weken voor aanvang van de cursus of tijdens de cursus, is het volledige cursus bedrag verschuldigd. In geval van gebleken overmacht of andere gewichtige redenen bepaalt A Beautiful Balance de eventuele (gedeeltelijke) restitutie van cursusgelden.

8. Gemiste lessen

Gemiste lessen worden niet vergoed. In overleg en op basis van beschikbaarheid kan de les bij een andere groep worden ingehaald, mits de groepsgrootte dat toelaat.

9. Verhindering A Beautiful Balance

Mocht door overmacht aan de kant van A Beautiful Balance de cursus, sessie of les niet door kunnen gaan, dan is A Beautiful Balance gerechtigd deze te verschuiven, de locatie te wijzigen, een vervangster in te zetten of de gehele cursus, sessie of les te annuleren met terugbetaling van de gemiste les(sen).

10. Aansprakelijkheid

De oefeningen zijn veilig mits je zelf de grenzen van jouw lichaam respecteert. Hoewel de cursussen geheel ongevaarlijk zijn, is deelname aan een cursus voor eigen risico. Zowel A Beautiful Balance als de docent(en) van A Beautiful Balance aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade, diefstal, lichamelijk of ander letsel die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus of sessie van A Beautiful Balance.Het is belangrijk dat je luistert naar jouw lichaam en de grenzen van het lichaam in ere houdt. Als je twijfels hebt over je gezondheid of als je al onder medische behandeling staat, raadpleeg dan altijd voor deelname je behandelend arts of je specialist.

11. Eigendom intellectuele materialen

Alle verstrekte informatie tijdens de cursus, aanvullende documentatie, informatie en beeldmateriaal op de website is eigendom van A Beautiful Balance en mag niet zonder toestemming worden verveelvoudigd op welke manier dan ook en/of aan derden gegeven. Ook op de infomail, welke wordt gestuurd gedurende de cursus, is het auteursrecht van toepassing.

12. Cursussen bij aanbevolen collega's van A Beautiful Balance

Bij inschrijving voor een cursus bij één van de aanbevolen collega's op de website van A Beautiful Balance gelden bovenstaande voorwaarden niet en kunnen er derhalve geen rechten aan bovengenoemde voorwaarden worden ontleend. De betreffende aanbevolen collega hanteert haar eigen voorwaarden.